Phái đoàn đại diện Vatican đến Hà Nội

Phái đoàn đại diện cho Vatican đã lên đường sang Hà Nội, sửa soạn cho vòng đàm phán kế tiếp về bang giao giữa hai bên.
RFA
2012-02-24
Email
Ý kiến của Bạn
Share
In trang này

Tin từ Hà Nội cho biết cuộc gặp gỡ cấp thứ trưởng giữa Việt Nam và Tòa Thánh Vatican sẽ bắt đầu vào sáng thứ Hai tới đây và kéo đài 2 ngày.

Đề tài thảo luận vẫn là những bước kế tiếp cho mối quan hệ song phương, nhưng không loại bỏ khả năng có thế vấn đề tôn giáo sẽ dược nêu lên. Ở cuộc gặp lần trước, Việt Nam đã đồng ý để Tòa Thánh cử đại diện không thường trú.

Với 6 triệu tín đồ Công Giáo, Việt Nam là quốc gia có đông người theo đạo Công Giáo thứ nhì ở Châu Á, chỉ thua có Philippines. Thời gian gần đây đã xảy ra những căng thẳng giữa Giáo Hội với chính quyền, liên quan đến vấn đề tài sản của Giáo Hội bị trưng thu và những vấn đề khác.


Xem toàn trang