Tất cả các ý kiến của bạn đọc về Cục Đường Bộ sẽ giám sát doanh thu của nhà đầu tư BOT

Bạn có thể đưa ý kiến của mình vào khung phía dưới. Ý kiến của Bạn sẽ được xem xét trước khi đưa lên trang web, phù hợp với Nguyên tắc sử dụng của RFA. Ý kiến của Bạn sẽ không xuất hiện ngay lập tức. RFA không chịu trách nhiệm về nội dung các ý kiến. Hãy vui lòng tôn trọng các quan điểm khác biệt cũng như căn cứ vào các dữ kiện của vấn đề.Duiy Hữu nơi gửi USA :

Phải móc túi đưa cho bọn móc túi " BOT "

Dù muốn dù không, từ nay về sau, từng người dân Việt mỗi ngày, mỗi lần qua các trạm BOT trên khắp đất nước Việt Nam đều phải tự móc túi mình đưa cho bọn móc túi BOT bẩn ...

Và lại một lần cảm nhân cái tâm trạng Bất Tín, Bất Tin, Bất Mãn về những cái Bất Công, Bất Chính, Bất Nhân của bọn tài phiệt BOT bóc lộṭ và bọn cán bộ, đảng viên Bất Lương, Bất Tài, Bất Lực, tham ô, tham nhũng của cái " Đảng và Nhà nước của Đảng " ngụy biện, ngụy danh, ngụy quyền Việt Cộng này ...

Ngày này qua ngày khác cho đến một ngày ... một ngày cần phải Thay Đổi, Đổi Thay cái " Đảng và Nhà nước của Đảng " này.

Sẽ có một ngày ... sẽ có một Việt Nam:
Dân Chủ, Tự Do, Công Bình, Bác Ái.

02/04/2019 02:53

    Reply to this comment

Phạm Bảo nơi gửi Sài Gòn :

Con người tạo ra phần mềm thì con người chỉnh sửa được. Nói chung là vừa đá bóng vừa thổi còi.

01/04/2019 09:58

    Reply to this comment

Trở lại bài viết

Xem toàn trang