Tất cả các ý kiến của bạn đọc về Việt Nam cho phép tập đoàn Mỹ đầu tư nhà máy điện khí 5 tỷ USD

Bạn có thể đưa ý kiến của mình vào khung phía dưới. Ý kiến của Bạn sẽ được xem xét trước khi đưa lên trang web, phù hợp với Nguyên tắc sử dụng của RFA. Ý kiến của Bạn sẽ không xuất hiện ngay lập tức. RFA không chịu trách nhiệm về nội dung các ý kiến. Hãy vui lòng tôn trọng các quan điểm khác biệt cũng như căn cứ vào các dữ kiện của vấn đề.Anh Bộ Đội nơi gửi VN :

Làm việc với Hoa Kỳ, lợi bất cập hại, xin ngài BT Tuấn Anh phải ghi nhớ và học thuộc lòng, những điều dưới đây.
1- Hợp tác với Hoa Kỳ, thì quyền lợi của các đảng viên chóp bu đảng CSVN sẽ mất, nhưng người dân VN thì đưọc hưởng lợi thật khủng khiếp.
2- Làm việc với Hoa Kỳ, thì sự chính xác ,về thòi gian của nó đưọc tính bằng giây. nên các ngài chớ có " Ngựa quen đường cũ " , quyết câu giờ, chỉ đông, chỉ tây, để ngầm đời thủ tục đầu tiên.. Tất nhiên các ngài cũng sẽ đưọc thoả mãn những gì các ngài đòi hỏi . Nhưng sau đó, Toà Án của Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ, sẽ " truy tận gốc, trốc tận ngọn " , các ngài đố thoát được lưới pháp luật của Hoa Kỳ.
3- Họp tác với Hoa Kỳ, thì các ngài phải, thật tâm, thật lòng, đừng gian lận theo kiểu thằng Tầu Chệt.." Qua Cầu, rút Ván "
Đây là 3 điều căn bản rất quan trọng, mong ngài Tuấn Anh và nhiều nhân vật khác nên ghi nhớ , bởi nó " Ích nước, lợi dân "

04/10/2019 22:37

    Reply to this comment

Viet nơi gửi US :

Cho phep?, hay vui mung?

04/10/2019 22:34

    Reply to this comment

Trở lại bài viết

Xem toàn trang