Tất cả các ý kiến của bạn đọc về RSF: Việt Nam là kẻ thù của tự do báo chí trên mạng

Bạn có thể đưa ý kiến của mình vào khung phía dưới. Ý kiến của Bạn sẽ được xem xét trước khi đưa lên trang web, phù hợp với Nguyên tắc sử dụng của RFA. Ý kiến của Bạn sẽ không xuất hiện ngay lập tức. RFA không chịu trách nhiệm về nội dung các ý kiến. Hãy vui lòng tôn trọng các quan điểm khác biệt cũng như căn cứ vào các dữ kiện của vấn đề.Duy Hữu nơi gửi USA :

Muốn thực thi và đấu tranh cho quyền Tự Do, Dân Chủ, Dân Quyền, Nhân Quyền và cho tương lai của các thế hê mai sau của dân tộc Việt Nam.

Nhân dân Việt Nam, trong nước và trên khắp thế giới, trong và ngoài đảng, cần có trăm ngàn ngàn FaceBookers,YouTubers, Twitters, tự động, tự nguyện, tự liên kết Trừơng Kỳ Đấu Tranh Nhân Dân, Bất Khuất, Bất Tuân, Bất Bạo Động, kiên trì Lên Tiếng, Biểu Tình " du kích " trên mạng, trên đường phố,

Chống lại trăm ngàn ngàn những vi phạm lớn nhỏ về Tự Do, Dân Chủ, Dân Quyền, Nhân Quyền của " Đảng là Nhà nứơc, Nhà nứơc là Đảng " Việt Cộng, ngụy danh, ngụy biện, ngụy quyền, Độc Tài, Độc Đảng, Độc Đoán, Độc Tôn, Độc Quyền, Độc Trị.

Đòi hỏi Tự Do cho tất cả các Tù Binh Lương Tâm, Tù Binh Tôn Giáo, Tù Binh Báo Chí, Tù Binh Chính Trị, Chính Kiến, Tù Binh Dân Quyền, Tù Binh Nhân Quyền.

Chống lại trăm ngàn ngàn những Bất Công, Bất Chính, Bất Nhân, lớn nhỏ... Bất Lương, Bất Tài, Bất Lực, lớn nhỏ trong tất cả những đường lối, chính sách, nghị định, nghị quyết, quy định, quy luật, thủ tục của Đảng ngụy quyền Việt Cộng, trong tất cả các lãnh vực đời sống, chính trị, kinh tế, xã hội, giáo dục, y tế, báo chí, văn nghệ, văn hóa, nghệ thuật của toàn dân Việt Nam.

P.S.
1 nhà đấu tranh cho Nhân Quyền, Dân Quyền, Dân Chủ, Tự Do, FaceBooker, YouTuber, " Talk Show " có 50,000 Fans, trong nước và trên khắp thế giới.

10 nhà đấu tranh có 500,000 Fans.
100 nhà đấu tranh có 5,000,000 Fans.
1000 nhà đấu tranh có 50,000,000 Fans.

Trứơc lực lượng nhân dân đấu tranh đó,
lực lương AK 47 với 10,000 " ngụy luận viên ", " ngụy biện viên " của Đảng ngụy quyền Việt Cộng chỉ có bò, chỉ có lết, chỉ có chết thoi... " mười thằng đánh một, không chột, cũng què "... có phải thế không các bác... các bác đồng bào Việt Nam ta, các bác " đồng bọn, đồng chí, đồng đô " Việt Cộng?

Ừ... thì đúng rồi, phải thế chứ!

Ấy, ấy... cứ như thế... thì Đảng chúng tớ chết mất thôi, chết toi thôi, chết thật rồi!

11/03/2020 14:44

    Reply to this comment

Trở lại bài viết

Xem toàn trang