Tất cả các ý kiến của bạn đọc về Việt Nam phải điều tra cáo buộc tra tấn sau khi bắt giữ hằng loạt

Bạn có thể đưa ý kiến của mình vào khung phía dưới. Ý kiến của Bạn sẽ được xem xét trước khi đưa lên trang web, phù hợp với Nguyên tắc sử dụng của RFA. Ý kiến của Bạn sẽ không xuất hiện ngay lập tức. RFA không chịu trách nhiệm về nội dung các ý kiến. Hãy vui lòng tôn trọng các quan điểm khác biệt cũng như căn cứ vào các dữ kiện của vấn đề.Tiêu Cà Mau nơi gửi Hoa Kỳ :

Việt Nam phải điều tra cáo buộc tra tấn sau khi bắt giữ hằng loạt.

Đinh La Thăng , Nguyễn Thiện Nhân thề không phản bội Quê Hương.

18/06/2018 12:19

    Reply to this comment

Trở lại bài viết

Xem toàn trang