Tất cả các ý kiến của bạn đọc về Thành phố Hà Nội kêu gọi dân chúng bỏ ăn thịt chó

Bạn có thể đưa ý kiến của mình vào khung phía dưới. Ý kiến của Bạn sẽ được xem xét trước khi đưa lên trang web, phù hợp với Nguyên tắc sử dụng của RFA. Ý kiến của Bạn sẽ không xuất hiện ngay lập tức. RFA không chịu trách nhiệm về nội dung các ý kiến. Hãy vui lòng tôn trọng các quan điểm khác biệt cũng như căn cứ vào các dữ kiện của vấn đề.Lý Nhân Bản nơi gửi Hoa Kỳ :

Hoan nghênh thành phố Hà Nội dẫn đầu trong việc kêu gọi người dân chấm dứt việc ăn thịt chó. Nhưng lý do vì sợ gây bệnh không vững lắm. Lý do đúng phải là: con chó là vật có nghiã, có tình. Con chó sống trong nhà như một thành viên trong gia đình biết yêu thương, trung thành với chủ.

Không ăn thịt chó là thể hiện lối sống văn minh và tính nhân đạo.

Mong ở nưóc Việt Nam sẽ dấy lên cao trào chống ăn thịt chó mạnh mẽ cho đến khi không còn ai ăn thịt chó nữa.

12/09/2018 15:30

    Reply to this comment

Đảng viên bỏ đảng nơi gửi Hanoi :

Không thịt chó ? Bản sắc văn hóa Việt Nam còn gì nữa? Ôi, cái món quốc hồn quốc túy của xứ Bắc kỳ mà có người đòi bỏ!! Lại có kẻ nhân danh này nọ đòi bỏ cả rịu bia nữa, thất là bọn không có văn hóa.
Thịt chó sẽ trường tồn mãi mãi trên cái xứ Bắc kỳ này!!

11/09/2018 14:54

    Reply to this comment

Trở lại bài viết

Xem toàn trang