Duy Hữu, USA
Duy Hữu, USA says:
15/03/2021 11:06

" Đảng cử, Dân bầu ", " Đảng cử, Dân mang bầu ".

Đảng Búa Liềm, độc đảng, độc tài, độc quyền cư 4 Búa Liềm,
Đảng Búa Liềm, độc đảng, độc tài, độc quyền chọn 4 Búa Liềm làm... " Tứ trụ " Búa Liềm... " Tứ đổ tường, Tứ tường đổ " Búa Liềm.

Dân Việt đi bầu, Dân Việt dính bầu, Dân Việt mang bầu,
Dân Việt đập bầu ra... 4 Búa, 4 Liềm, ra " Tứ quái " Búa Liềm, " quái thai, quái vật, quái ác, quái gở ", " nửa người, nửa ngợm, nửa đười ươi ".

Anonymous says:
15/03/2021 14:50

Nhà nước VNCS luôn ra rả bài ca dân chủ gấp triệu lần v.v.... nhưng không dám cho dân bầu trực tiếp các vị trí lãnh đạo của đất nước, mà thông qua quốc hội "bù nhìn" với toàn nghị gật, mà cũng không dám bỏ phiếu công khai mà phải bỏ phiếu kín. Điều đó chứng tỏ nhà nước CSVN sợ công khai minh bạch đến như thế nào!

Nhận xét

Bạn có thể đưa ý kiến của mình vào khung phía dưới. Ý kiến của Bạn sẽ được xem xét trước khi đưa lên trang web, phù hợp với Nguyên tắc sử dụng của RFA. Ý kiến của Bạn sẽ không xuất hiện ngay lập tức. RFA không chịu trách nhiệm về nội dung các ý kiến. Hãy vui lòng tôn trọng các quan điểm khác biệt cũng như căn cứ vào các dữ kiện của vấn đề.

Xem toàn trang