Tất cả các ý kiến của bạn đọc về Đinh Nhật Uy: 15 tháng án treo

Bạn có thể đưa ý kiến của mình vào khung phía dưới. Ý kiến của Bạn sẽ được xem xét trước khi đưa lên trang web, phù hợp với Nguyên tắc sử dụng của RFA. Ý kiến của Bạn sẽ không xuất hiện ngay lập tức. RFA không chịu trách nhiệm về nội dung các ý kiến. Hãy vui lòng tôn trọng các quan điểm khác biệt cũng như căn cứ vào các dữ kiện của vấn đề.Nguyen Tan X nơi gửi Ca Mau :

Luat-Rung CSVN: quan che , cuong che , an treo , tu treo , pha che mam-tom , che bien ph^an tuoi... !

29/10/2013 23:06

    Reply to this comment

Nguyen Tan X nơi gửi Ca Mau :

Chinh sach KHOAN HONG & NHAN DAO cua Dang cuop CSVN "truoc sau nhu mot"... gian xao bip bom , ve-van voi de quoc My & cac nuoc Tu ban boc lot ; de nhan them tien vien tro & ky ket cac hop dong mua ban beo-bo hang ti ti USD !

29/10/2013 22:31

    Reply to this comment

Trở lại bài viết

Xem toàn trang