Tất cả các ý kiến của bạn đọc về Kêu gọi Việt Nam ngưng đàn áp, cam kết cải cách trước kỳ kiểm định của LHQ

Bạn có thể đưa ý kiến của mình vào khung phía dưới. Ý kiến của Bạn sẽ được xem xét trước khi đưa lên trang web, phù hợp với Nguyên tắc sử dụng của RFA. Ý kiến của Bạn sẽ không xuất hiện ngay lập tức. RFA không chịu trách nhiệm về nội dung các ý kiến. Hãy vui lòng tôn trọng các quan điểm khác biệt cũng như căn cứ vào các dữ kiện của vấn đề.Tommy nơi gửi USA :

Đối với TRung Cộng, CSVN và CS Bắc Hàn. thì LHQ chỉ là một sân chơi của riêng họ, với trăm tượng đá, được đặt khắp sân, và hàng ngày dùng bút tô son, điểm phấn lên các bức Tưọng này, nhìn như là mấy anh hề.Tóm lại nên hủy bỏ LHQ, để người dân của các nước Tự Do-Dân Chủ, đở phải cầy , để đóng góp tiền nuôi LHQ một cách vô ích.
Còn không , hãy thành lập một tồ chức mới, thay thế LHQ và trong đó không có Nga, Tầu, VN, Bắc Hàn.thế là xong. để ngưòi dân thế giới đưọc ngủ ngon giấc.rồi chết cũng trong an lành.

14/07/2018 21:47

    Reply to this comment

Trở lại bài viết

Xem toàn trang