Tất cả các ý kiến của bạn đọc về Việt Nam miễn thị thực cho người nước ngoài vào khu kinh tế ven biển

Bạn có thể đưa ý kiến của mình vào khung phía dưới. Ý kiến của Bạn sẽ được xem xét trước khi đưa lên trang web, phù hợp với Nguyên tắc sử dụng của RFA. Ý kiến của Bạn sẽ không xuất hiện ngay lập tức. RFA không chịu trách nhiệm về nội dung các ý kiến. Hãy vui lòng tôn trọng các quan điểm khác biệt cũng như căn cứ vào các dữ kiện của vấn đề.Lê Văn Nin nơi gửi Sài Gòn :

đây cũng là một kiểu 'lường gạt' trân tráo nhất...dưới sự chỉ đạo của Nguyễn Phú trọng...về bản chất đây là luật là cho phép bọn Tàu được đi lại tự do (như ở mẫu quốc)...sau khi luật đặc khu (bán nước) bị nhân dân phản đối!...

25/11/2019 21:37

    Reply to this comment

Trở lại bài viết

Xem toàn trang