Tất cả các ý kiến của bạn đọc về Việt Nam bị xếp hạng thấp về thượng tôn pháp luật

Bạn có thể đưa ý kiến của mình vào khung phía dưới. Ý kiến của Bạn sẽ được xem xét trước khi đưa lên trang web, phù hợp với Nguyên tắc sử dụng của RFA. Ý kiến của Bạn sẽ không xuất hiện ngay lập tức. RFA không chịu trách nhiệm về nội dung các ý kiến. Hãy vui lòng tôn trọng các quan điểm khác biệt cũng như căn cứ vào các dữ kiện của vấn đề.Người đốt lò nơi gửi Hà Nội :

Pháp luật là ta, ta là pháp luật. Xếp hạng nào thì có gì thay đổi?

02/03/2018 11:10

    Reply to this comment

Trở lại bài viết

Xem toàn trang