Nhận xét

Bạn có thể đưa ý kiến của mình vào khung phía dưới. Ý kiến của Bạn sẽ được xem xét trước khi đưa lên trang web, phù hợp với Nguyên tắc sử dụng của RFA. Ý kiến của Bạn sẽ không xuất hiện ngay lập tức. RFA không chịu trách nhiệm về nội dung các ý kiến. Hãy vui lòng tôn trọng các quan điểm khác biệt cũng như căn cứ vào các dữ kiện của vấn đề.

COMMENTS

Hotac
12/08/2021 02:00

Một nhà giáo mô phạm nhận thức và lên tiếng thay cho lãnh đạo VN...bị trù dập không thương tiếc..VN nên cảm nhận điều bất chính đó để sữa saị ... cảnh tỉnh nhìn lại những cán bộ chưa làm đúng ...Mà lại đi cho nghĩ việc một nhà giáo ở tầm nhìn thấp kém CSVN...Hay thù vặt ..cái tôi quá cao ngạo ...để lớp tre mất phương hướng và thụ động trong tương lai ..Xin làm ơn đi để cho người VN còn con đường sống với ...

Xem toàn trang