Quốc hội Việt Nam sẽ bỏ phiếu tín nhiệm chức danh hành pháp cấp cao vào tháng 6

RFA
2013-04-23
Email
Ý kiến của Bạn
Share
In trang này
Quốc hội Việt Nam bỏ phiếu, năm 2012
Quốc hội Việt Nam bỏ phiếu, năm 2012
dddn.com.vn photo

Dự kiến ngày 13/6 Quốc hội Việt nam sẽ tiến hành bỏ phiếu tín nhiệm đối với các chức danh do Quốc hội bầu và phê chuẩn. Các chức danh này bao gồm nhiều vị trí quan trọng trong bộ máy hành pháp bao gồm cả Chủ tịch Nước, Thủ tướng Chính phủ.

Đó là thông tin vừa được Ủy ban Thường vụ Quốc hội gửi đến các đại biểu trong thông báo triệu tập cho kỳ họp quốc hội diễn ra từ 20/5 đến 25/6 năm nay.

Theo dự tính, nhiều bộ luật sẽ được đệ trình để quốc hội thông qua, trong đó có bộ luật đất đai. Đã có những ý kiến yêu cầu điều chỉnh luật đất đai từ quyền sở hữu tòan dân sang đa sở hữu, tức là có công nhận sở hữu đất đai tư nhân. Trong số đề nghị của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc trong thời gian gần đây, có đề nghị công nhận sỡ hữu tư nhân một cách hạn chế.

Trong kỳ họp quốc hội lần này, dự tính là các đại biểu sẽ dành hai ngày để bàn luận về dự thảo Hiến pháp 1992 sửa đổi.

Vấn đề sửa đổi Hiến pháp 1992 đã tạo nên một cuộc tranh luận sôi nổi của công luận trong và ngòai nước, trong đó đáng chú ý là kiến nghị của 72 nhân sĩ trí thức đề nghị bỏ điều 4 của Hiến pháp qui định vị trí độc tôn lãnh đạo quốc gia của đảng Cộng sản Việt nam.

Xem toàn trang