Tất cả các ý kiến của bạn đọc về Việt Nam chính thức loại bỏ “viên chức suốt đời”

Bạn có thể đưa ý kiến của mình vào khung phía dưới. Ý kiến của Bạn sẽ được xem xét trước khi đưa lên trang web, phù hợp với Nguyên tắc sử dụng của RFA. Ý kiến của Bạn sẽ không xuất hiện ngay lập tức. RFA không chịu trách nhiệm về nội dung các ý kiến. Hãy vui lòng tôn trọng các quan điểm khác biệt cũng như căn cứ vào các dữ kiện của vấn đề.Lê Văn Nin nơi gửi Sài Gòn :

...nghe thì tưởng là 'cải tổ' nhưng thực chất chẳng thay đổi gì cả...thường thì những người để lại 'di chứng' cho xã hội phải là bọn có 'chức sắc'...không phải là những công chức 'thường thường bậc trung'...mà phải là trung ương hay bộ chính trị...chính bọn nầy mới cần phải loại bỏ những 'ân sủng' suốt đời...sau khi để lại 'tai họa' kiểu như 'quốc doanh là chủ đạo' hay hợp tác hóa...chẳng hạn...

26/11/2019 23:17

    Reply to this comment

Trở lại bài viết

Xem toàn trang