Tất cả các ý kiến của bạn đọc về Việt Nam thúc đẩy EVFTA

Bạn có thể đưa ý kiến của mình vào khung phía dưới. Ý kiến của Bạn sẽ được xem xét trước khi đưa lên trang web, phù hợp với Nguyên tắc sử dụng của RFA. Ý kiến của Bạn sẽ không xuất hiện ngay lập tức. RFA không chịu trách nhiệm về nội dung các ý kiến. Hãy vui lòng tôn trọng các quan điểm khác biệt cũng như căn cứ vào các dữ kiện của vấn đề.Duy Huu nơi gửi USA :

Just say " No and No More Vietnamese Prisoners of Conscience in Viet Nam! "!

No Free Tariffs without Human Rights!
Free Trades but No Free Slave Trades!

20/06/2019 11:06

    Reply to this comment

Trở lại bài viết

Xem toàn trang