Tất cả các ý kiến của bạn đọc về Việt Nam hãy trả tự do cho tất cả tù chính trị

Bạn có thể đưa ý kiến của mình vào khung phía dưới. Ý kiến của Bạn sẽ được xem xét trước khi đưa lên trang web, phù hợp với Nguyên tắc sử dụng của RFA. Ý kiến của Bạn sẽ không xuất hiện ngay lập tức. RFA không chịu trách nhiệm về nội dung các ý kiến. Hãy vui lòng tôn trọng các quan điểm khác biệt cũng như căn cứ vào các dữ kiện của vấn đề.Độc giả không muốn nêu tên :

Dung quên loi phat biêu cua TBT VC" vIETNAM TU DO NHU THÊ LÀ QUA CÙNG"

05/11/2017 09:34

    Reply to this comment

Duy Hữu nơi gửi USA :

APEC ! APEC ! APEC !
Liberate All Vietnamese Prisoners of Conscience !

APEC ! APEC ! APEC !
Hãy Giải Phóng Tất Cả Các Tù Nhân Lương Tâm Việt Nam !

Để tranh đâu cho Tư Do, Dân Chủ và Nhân Quyền và để tiếng nói của các Tù Nhân Lương Tâm, Tù Nhân Tôn Giáo, Tù Nhân Chính Trị Việt Nam vang xa khắp thế giới,

Nhân dân Việt Nam hãy tổ chức biểu tình trong các thủ đô, các thành phố lớn của các nước tham dự APEC, nhất là ở USA, Canada, Australia, Japan, Korea, Russia...

Một Người Tranh Đấu Cho Mọi Người
Mọi Người Tranh Đấu Cho Một Người
Không Ai Bị Bỏ Rơi

One Fights For All
All Fight For One
No One Left Behind

Nemo Residio !

03/11/2017 13:50

    Reply to this comment

Trở lại bài viết

Xem toàn trang