Tất cả các ý kiến của bạn đọc về Việt Nam công bố ca tử vong đầu tiên do COVID-19

Bạn có thể đưa ý kiến của mình vào khung phía dưới. Ý kiến của Bạn sẽ được xem xét trước khi đưa lên trang web, phù hợp với Nguyên tắc sử dụng của RFA. Ý kiến của Bạn sẽ không xuất hiện ngay lập tức. RFA không chịu trách nhiệm về nội dung các ý kiến. Hãy vui lòng tôn trọng các quan điểm khác biệt cũng như căn cứ vào các dữ kiện của vấn đề.Hai Trầu :

Tại sao không ráng cứu ông này như ông phi công người Anh? Chữa ông người Anh, báo chí khoe từng ngày, còn chữa ông người Việt này sao không thấy khoe mà đợi ổng chết rồi mới báo.

31/07/2020 09:14

    Reply to this comment

Trở lại bài viết

Xem toàn trang