Tất cả các ý kiến của bạn đọc về Việt Nam yêu cầu dừng quảng cáo trong clip “phản động” trên YouTube

Bạn có thể đưa ý kiến của mình vào khung phía dưới. Ý kiến của Bạn sẽ được xem xét trước khi đưa lên trang web, phù hợp với Nguyên tắc sử dụng của RFA. Ý kiến của Bạn sẽ không xuất hiện ngay lập tức. RFA không chịu trách nhiệm về nội dung các ý kiến. Hãy vui lòng tôn trọng các quan điểm khác biệt cũng như căn cứ vào các dữ kiện của vấn đề.đ/c "fản đảng" nơi gửi Tùy Thích :

Lực lượng FẢN ĐỘNG vs. fe đảng FẢN DÂN & FẢN KUỐC...

Thế lực THÙ ĐỊCH vs. bè lũ THÂN ĐỊCH & THEO ĐỊCH...

11/06/2019 05:19

    Reply to this comment

Trở lại bài viết

Xem toàn trang