Tất cả các ý kiến của bạn đọc về Kinh tế Việt Nam 2017 tăng ở mức kỷ lục 10 năm

Bạn có thể đưa ý kiến của mình vào khung phía dưới. Ý kiến của Bạn sẽ được xem xét trước khi đưa lên trang web, phù hợp với Nguyên tắc sử dụng của RFA. Ý kiến của Bạn sẽ không xuất hiện ngay lập tức. RFA không chịu trách nhiệm về nội dung các ý kiến. Hãy vui lòng tôn trọng các quan điểm khác biệt cũng như căn cứ vào các dữ kiện của vấn đề.Nói Không Được nơi gửi Canada :

Haha... Thống kê ở VN luôn luôn có định hướng, phải có tính đảng, phải phục vụ mục tiêu tuyên truyền của đảng, v.v..

27/12/2017 21:12

    Reply to this comment

Trở lại bài viết

Xem toàn trang