Thặng dư thương mại gia tăng

RFA
2013.02.25
surplus Biểu đồ cán cân thương mại Việt Nam
custom.org.vn

Xuất khẩu trong tháng 2 đã vượt nhập khẩu ở mức 900 triệu đô la, trong khi thặng dư thương mại tháng 1 ở mức 776 triệu đô la. Số liệu của Tổng cục thống kê cho biết như vậy vào hôm qua.

Theo mạng Blooberg, một chuyên gia kinh tế thuộc JP Morgan Chase cho biết những cải thiện này phản ánh những thay đổi về cơ cấu trong nền kinh tế khi tất cả các công ty nước ngoài nhập khẩu trong các năm gần đây bây giờ đang thúc đẩy xuất khẩu. Một phần nguyên nhân khác là do nhu cầu nhập khẩu giảm.

Số liệu cũng cho thấy xuất khẩu tháng 2 đã giảm xuống mức 7 tỷ 500 triệu đô la so với con số hơn 11 tỷ đô la trong tháng 1. Nguyên nhân được cho là do nhiều xí nghiệp đóng cửa nghỉ tết nguyên đán,.

Thị trường chứng khoán của Việt Nam cũng tăng giá trong gần 3 tuần qua sau khi có thông tin cho thấy lạm phát có chiều hướng giảm và ngân hàng nhà nước đang đẩy mạnh các biện pháp giải quyết nợ xấu.

Số liệu của Tổng cục thống kê cũng cho thấy chỉ số giá tiêu dùng tăng hơn 7% trong tháng 2.

Xuất khẩu trong tháng 2 đã vượt nhập khẩu ở mức 900 triệu đô la, trong khi thặng dư thương mại tháng 1 ở mức 776 triệu đô la. Số liệu của Tổng cục thống kê cho biết như vậy vào hôm qua.

Theo mạng Blooberg, một

Xuất khẩu trong tháng 2 đã vượt nhập khẩu ở mức 900 triệu đô la, trong khi thặng dư thương mại tháng 1 ở mức 776 triệu đô la. Số liệu của Tổng cục thống kê cho biết như vậy vào hôm qua.

Theo mạng Blooberg, một chuyên gia kinh tế thuộc JP Morgan Chase cho biết những cải thiện này phản ánh những thay đổi về cơ cấu trong nền kinh tế khi tất cả các công ty nước ngoài nhập khẩu trong các năm gần đây bây giờ đang thúc đẩy xuất khẩu. Một phần nguyên nhân khác là do nhu cầu nhập khẩu giảm.

Số liệu cũng cho thấy xuất khẩu tháng 2 đã giảm xuống mức 7 tỷ 500 triệu đô la so với con số hơn 11 tỷ đô la trong tháng 1. Nguyên nhân được cho là do nhiều xí nghiệp đóng cửa nghỉ tết nguyên đán,.

Thị trường chứng khoán của Việt Nam cũng tăng giá trong gần 3 tuần qua sau khi có thông tin cho thấy lạm phát có chiều hướng giảm và ngân hàng nhà nước đang đẩy mạnh các biện pháp giải quyết nợ xấu.

Số liệu của Tổng cục thống kê cũng cho thấy chỉ số giá tiêu dùng tăng hơn 7% trong tháng 2.

chuyên gia kinh tế thuộc JP Morgan Chase cho biết những cải thiện này phản ánh những thay đổi về cơ cấu trong nền kinh tế khi tất cả các công ty nước ngoài nhập khẩu trong các năm gần đây bây giờ đang thúc đẩy xuất khẩu. Một phần nguyên nhân khác là do nhu cầu nhập khẩu giảm.

Số liệu cũng cho thấy xuất khẩu tháng 2 đã giảm xuống mức 7 tỷ 500 triệu đô la so với con số hơn 11 tỷ đô la trong tháng 1. Nguyên nhân được cho là do nhiều xí nghiệp đóng cửa nghỉ tết nguyên đán,.

Thị trường chứng khoán của Việt Nam cũng tăng giá trong gần 3 tuần qua sau khi có thông tin cho thấy lạm phát có chiều hướng giảm và ngân hàng nhà nước đang đẩy mạnh các biện pháp giải quyết nợ xấu.

Số liệu của Tổng cục thống kê cũng cho thấy chỉ số giá tiêu dùng tăng hơn 7% trong tháng 2.

Nhận xét

Bạn có thể đưa ý kiến của mình vào khung phía dưới. Ý kiến của Bạn sẽ được xem xét trước khi đưa lên trang web, phù hợp với Nguyên tắc sử dụng của RFA. Ý kiến của Bạn sẽ không xuất hiện ngay lập tức. RFA không chịu trách nhiệm về nội dung các ý kiến. Hãy vui lòng tôn trọng các quan điểm khác biệt cũng như căn cứ vào các dữ kiện của vấn đề.