Tất cả các ý kiến của bạn đọc về Bộ Giáo dục yêu cầu giảng viên sư phạm phải có bản lĩnh chính trị vững vàng

Bạn có thể đưa ý kiến của mình vào khung phía dưới. Ý kiến của Bạn sẽ được xem xét trước khi đưa lên trang web, phù hợp với Nguyên tắc sử dụng của RFA. Ý kiến của Bạn sẽ không xuất hiện ngay lập tức. RFA không chịu trách nhiệm về nội dung các ý kiến. Hãy vui lòng tôn trọng các quan điểm khác biệt cũng như căn cứ vào các dữ kiện của vấn đề.Cờ Lờ Vờ nơi gửi Đà Nẽng :

Đúng vậy. Hồng tốt hơn chuyên !!

27/02/2018 10:07

    Reply to this comment

Trở lại bài viết

Xem toàn trang