Duy Hữu, USA
Duy Hữu, USA says:
02/03/2021 11:30

" Con mình bị con hàng xóm ăn hiếp, ăn cắp, không dám bênh con mình,
không dám la con hàng xóm, la thằng hàng xóm... chỉ biết lôi con mình về, đánh con mình... có hèn không, có ngu không ".

Thằng Đảng, thằng Nhà nước này chỉ làm khổ thằng Dân, chỉ vì hèn, chỉ vì sợ thằng Tàu...
" Còn Tàu, còn Tiền... còn Đảng, còn tao... tao còn bán nước, tao con bán dân... tao còn bán tao... cho Tàu. "

Nhận xét

Bạn có thể đưa ý kiến của mình vào khung phía dưới. Ý kiến của Bạn sẽ được xem xét trước khi đưa lên trang web, phù hợp với Nguyên tắc sử dụng của RFA. Ý kiến của Bạn sẽ không xuất hiện ngay lập tức. RFA không chịu trách nhiệm về nội dung các ý kiến. Hãy vui lòng tôn trọng các quan điểm khác biệt cũng như căn cứ vào các dữ kiện của vấn đề.

Xem toàn trang