Duy Hữu, USA
Duy Hữu, USA says:
31/03/2021 09:15

Toàn dân Việt Nam ta đồng tâm, đồng lòng...
nhường thuốc vaccine chống dịch Tàu, " Made in China " cho các bác lãnh đạo, các bác đảng viên Việt Cộng, nhất là các bác trong Bộ Chính tri, trong Ủy viên Trung ương Đảng, " Made in China ", nhất là bác Tổng Trọng... trà Tàu ngon hơn trà ta, thuốc Tàu tốt hơn thuốc ta.

" Đảng viên chích trước, làng nước theo sau " ... đưa đám ma.

Nhận xét

Bạn có thể đưa ý kiến của mình vào khung phía dưới. Ý kiến của Bạn sẽ được xem xét trước khi đưa lên trang web, phù hợp với Nguyên tắc sử dụng của RFA. Ý kiến của Bạn sẽ không xuất hiện ngay lập tức. RFA không chịu trách nhiệm về nội dung các ý kiến. Hãy vui lòng tôn trọng các quan điểm khác biệt cũng như căn cứ vào các dữ kiện của vấn đề.

Xem toàn trang