Tất cả các ý kiến của bạn đọc về Việt Nam hỗ trợ Lào và Campuchia vật tư y tế chống dịch

Bạn có thể đưa ý kiến của mình vào khung phía dưới. Ý kiến của Bạn sẽ được xem xét trước khi đưa lên trang web, phù hợp với Nguyên tắc sử dụng của RFA. Ý kiến của Bạn sẽ không xuất hiện ngay lập tức. RFA không chịu trách nhiệm về nội dung các ý kiến. Hãy vui lòng tôn trọng các quan điểm khác biệt cũng như căn cứ vào các dữ kiện của vấn đề.Nam nơi gửi USA :

Dân chết đói và thiếu phương tiện y tế mà bọn mafia đỏ đảng csvn không lo xong,mà còn khua mỏ giúp 2 thằng thái thú của tàu cộng,lào và kmer. Khốn nạn cho đám mafia đỏ đảng csvn!

27/03/2020 21:18

    Reply to this comment

Nam nơi gửi USA :

Dân chết đói và thiếu phương tiện y tế mà bọn mafia đỏ đảng csvn không lo xong,mà còn khua mỏ giúp 2 thằng thái thú của tàu cộng,lào và kmer. Khốn nạn cho đám mafia đỏ đảng csvn!

27/03/2020 21:18

    Reply to this comment

Độc giả không muốn nêu tên :

Việt Nam hỗ trợ Hoa Kỳ... sâm Ngọc Linh để chống dịch Coronavirus! 🎃

27/03/2020 16:02

    Reply to this comment

Trở lại bài viết

Xem toàn trang