Duy Hữu, USA
Duy Hữu, USA says:
31/07/2021 11:44

Trống Đảng đánh lung tung, quân Đảng chạy lúng túng.
Kèn Đảng thổi lúng túng, quân Đảng chạy lung tung.

Quân Đảng bao vây, quân dịch reo hò, Dân nằm chờ chết.

Nhận xét

Bạn có thể đưa ý kiến của mình vào khung phía dưới. Ý kiến của Bạn sẽ được xem xét trước khi đưa lên trang web, phù hợp với Nguyên tắc sử dụng của RFA. Ý kiến của Bạn sẽ không xuất hiện ngay lập tức. RFA không chịu trách nhiệm về nội dung các ý kiến. Hãy vui lòng tôn trọng các quan điểm khác biệt cũng như căn cứ vào các dữ kiện của vấn đề.

Xem toàn trang