Việt Nam tổ chức hội nghị tài chính Đông Á

Chủ đề của chương trình được gọi là “Khuôn khổ ổn định tài chính và vai trò của giám sát tài chính trong mội trường nhiều biến động”, lấy ý tưởng từ cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu năm 2008-2009 dẫn đến những ảnh hưởng không thể tránh khỏi trong vùng Đông Á.
RFA
2012-11-20
Email
Ý kiến của Bạn
Share
In trang này
Tiền tệ: một trong những vấn đề tài chính
Tiền tệ: một trong những vấn đề tài chính
eastasiaforum photo

Hội nghị tài chính Đông Á do Việt Nam tổ chức lần đầu tên sẽ được diễn ra vào ngày 27 và 28 tháng 11 tại Hà Nội.

Chủ đề của chương trình được gọi là “Khuôn khổ ổn định tài chính và vai trò của giám sát tài chính trong mội trường nhiều biến động”, lấy ý tưởng từ cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu năm 2008-2009 dẫn đến những ảnh hưởng không thể tránh khỏi trong vùng Đông Á.

Hội nghị gồm hai phần. Phần đầu sẽ được dành để trao đổi về 3 chủ đề bao gồm “Tăng cường chính sách cẩn trọng và nâng cao chuẩn mực”; Tăng cường nền tảng tài chính – những giải pháp cơ bản hướng tới mục tiêu ổn định hệ thống”. Cuốn cùng là chủ đề “Ổn định tài chính khu vực Đông Á vì sự phát triển bền vững của kinh tế khu vực và kinh tế toàn cầu”.

Phần hai của hội nghị là phần thảo luận về các vấn đề liên quan đến ổn định tài chính khu vực Đông Á nhằm đánh giá thị trường tài chính, cũng như những thách thức tại khu vực này.

Xem toàn trang