Đảng viên chưa bị lộ
Đảng viên chưa bị lộ says:
22/02/2021 21:36

5 triệu đảng viên từ bé đến nhớn, từ địa phương đến trung ương chắc là nằm trong diện ưu tiên , có công với cách mạng nhưng cũng chưa biết ai có công hơn được tiêm 200 ngàn liệu/5 triệu đảng viên này huống chi là nhân dân ! Tội nghiệp dân tôi ! Đừng nằm mơ nha !

Nhận xét

Bạn có thể đưa ý kiến của mình vào khung phía dưới. Ý kiến của Bạn sẽ được xem xét trước khi đưa lên trang web, phù hợp với Nguyên tắc sử dụng của RFA. Ý kiến của Bạn sẽ không xuất hiện ngay lập tức. RFA không chịu trách nhiệm về nội dung các ý kiến. Hãy vui lòng tôn trọng các quan điểm khác biệt cũng như căn cứ vào các dữ kiện của vấn đề.

Xem toàn trang