Tất cả các ý kiến của bạn đọc về Việt Nam muốn Quỹ Tiền tệ Quốc tế đánh giá khu vực kinh tế phi chính thức

Bạn có thể đưa ý kiến của mình vào khung phía dưới. Ý kiến của Bạn sẽ được xem xét trước khi đưa lên trang web, phù hợp với Nguyên tắc sử dụng của RFA. Ý kiến của Bạn sẽ không xuất hiện ngay lập tức. RFA không chịu trách nhiệm về nội dung các ý kiến. Hãy vui lòng tôn trọng các quan điểm khác biệt cũng như căn cứ vào các dữ kiện của vấn đề.Độc giả không muốn nêu tên nơi gửi VN :

CSVN làm láo, báo cáo hay, thì có thánh , mớ si biết rõ đâu là sự thật . Nếu thế giới mà giúp, sẽ bị mang tiếng là hoàn toàn nói láo , không trung thực , bởi đã bị CSVN hối lộ.

13/02/2019 23:08

    Reply to this comment

Trở lại bài viết

Xem toàn trang