le dung
le dung says:
24/07/2021 09:56

thông tin tổ chức là được rồi lí do gì cần thêm thông tin mây chủ. bạo hành, độc đoán. chúng nó muốn kiểm soát thông tin, chúng nó muốn dân phải ngu. dân ngu thì chúng nó mới ăn hối lộ, cướp nhà cướp đất.

Nhận xét

Bạn có thể đưa ý kiến của mình vào khung phía dưới. Ý kiến của Bạn sẽ được xem xét trước khi đưa lên trang web, phù hợp với Nguyên tắc sử dụng của RFA. Ý kiến của Bạn sẽ không xuất hiện ngay lập tức. RFA không chịu trách nhiệm về nội dung các ý kiến. Hãy vui lòng tôn trọng các quan điểm khác biệt cũng như căn cứ vào các dữ kiện của vấn đề.

Xem toàn trang