Tất cả các ý kiến của bạn đọc về Một chiếc tàu Việt Nam bị giữ tại Singapore

Bạn có thể đưa ý kiến của mình vào khung phía dưới. Ý kiến của Bạn sẽ được xem xét trước khi đưa lên trang web, phù hợp với Nguyên tắc sử dụng của RFA. Ý kiến của Bạn sẽ không xuất hiện ngay lập tức. RFA không chịu trách nhiệm về nội dung các ý kiến. Hãy vui lòng tôn trọng các quan điểm khác biệt cũng như căn cứ vào các dữ kiện của vấn đề.Ghost nơi gửi Cheating Center :

Chính quyền của Quỷ sanh ra những con Tàu Ma.
Ha ha......Cộng Sản tài thật.

15/12/2015 14:58

    Reply to this comment

THUỶ TRIỀU nơi gửi U.S.A. :

Như vậy là "tàu chui" và "chuyên chở chui" rồi !. Nghề nầy ở VN phổ biến lắm .

15/12/2015 13:46

    Reply to this comment

Trở lại bài viết

Xem toàn trang