Kevin Nguyen
Kevin Nguyen says:
21/06/2021 11:35

Vacxin chỉ thử trên 1000 người mà dự kiến sản xuất 100 triệu liều để chích cho dân VN. Chích xong có vấn đề gí chắc ráng chịu. :-)

ĐẶNG Đình Cung
ĐẶNG Đình Cung says:
21/06/2021 12:03

Nếu muốn tiêm chủng 70% dân-số thì phải có 140 triệu liều. Nếu mỗi năm phải tiêm lại thì mỗi năm cần đến 140 triệu liều.
Vậy sản-xuất 100 triệu liều thì chưa đủ.
Dẫu sao đây là lần đầu tiên chúng ta đua vai với các cường-quốc công-nghệ khác. Chúng ta không có quyền thất-bại.
Xin chúc cả bốn thuốc chủng thành-công.

Dân Sóc Trăng
Dân Sóc Trăng says:
22/06/2021 01:43

Vắc xin Việt Nam dù có làm ra được, bọn việt cộng và những người làm ra chúng không dám chích đâu. Chúng nó chỉ muốn chích vắc xin Âu, Mỹ kìa để bảo đảm mạng sống. Vắc xin Việt Nam làm ra chắc dành cho dân nghèo Việt rồi? Đúng là một xã hội việt cộng bất công với dân nghèo, cần phải loại bỏ ra khỏi thế giới này?

Chau Nguyen
Chau Nguyen says:
23/06/2021 03:22

Đối với vấn đề sức khỏe và sinh mạng con người, các cơ quan Y tế phải vô cùng thận trọng. Việt Nam tuyên bố là Nonavaccine đã thành công giai đoạn 2 và sắp thử nghiệm giai đoạn 3 trên 1000 người. Chưa thực hiện giai đoạn 3 mà đã nói hiệu quả 90%? Con số người thứ nghiệm 1000 là quá ít đối với một vaccine! Không nên "đẩy nhanh tiến độ" để lấy thành tích. Việc sản xuất 100 triệu liều một năm đối với VN có khả thi không? Việt Nam cái gì cũng không thua thế giới, vaccine Covid-19 cũng đã được chế tạo từ khi dịch mới bùng phát, nhưng hiện nay thì đang chờ Vaccine từ thế giới...Nhà nước đang đi xin tiền dân để lập quỹ mua Vaccine! Trong khi đó tuyên bố Nhà Nước có tiền có lực...Các nước cũng đã có cho VN một vài ba triệu liều. Mỹ hứa cho thế giới nghèo 55 triệu liều trong đó có VN.

Nhận xét

Bạn có thể đưa ý kiến của mình vào khung phía dưới. Ý kiến của Bạn sẽ được xem xét trước khi đưa lên trang web, phù hợp với Nguyên tắc sử dụng của RFA. Ý kiến của Bạn sẽ không xuất hiện ngay lập tức. RFA không chịu trách nhiệm về nội dung các ý kiến. Hãy vui lòng tôn trọng các quan điểm khác biệt cũng như căn cứ vào các dữ kiện của vấn đề.

Xem toàn trang