Kiểm toán tập đoàn Vinashin năm 2011

Tập đoàn Vinashin sẽ được kiểm toán trong năm 2011, nhằm mục đích tái cơ cấu trong thời gian tới.
RFA 24.01.2011
Email
Ý kiến của Bạn
Share
In trang này

Đây là lời phát biểu của Tổng kiểm toán Nhà nước Vương Đình Huệ tại buổi tổng kết công tác năm 2010 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2011 diễn ra hôm thứ hai, được báo Hà Nội Mới công bố.

Trong năm 2011, Kiểm toán Nhà nước sẽ triển khai hơn 150 cuộc kiểm toán, tăng hơn 15% về số cuộc và gần 10% về quy mô so với năm 2010. Kiểm toán Nhà nước sẽ tiếp tục đánh giá về chính sách tài chính, tiền tệ, tiến hành kiểm toán Tập đoàn Điện lực VN, Tập đoàn Than khoáng sản, quỹ bình ổn xăng dầu và tập đoàn Vinashin.

Kế hoạch kiểm toán năm 2011 sẽ được thực hiện theo các thứ tự ưu tiên như kiểm toán ngân sách nhà nước, các dự án đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước và vốn ODA; việc quản lý và sử dụng vốn Nhà nước tại các tập đoàn, Tổng công ty Nhà nước cũng như các tổ chức tài chính, ngân hàng.Xem toàn trang