Tất cả các ý kiến của bạn đọc về 50% trẻ em Việt Nam thiếu vitamins

Bạn có thể đưa ý kiến của mình vào khung phía dưới. Ý kiến của Bạn sẽ được xem xét trước khi đưa lên trang web, phù hợp với Nguyên tắc sử dụng của RFA. Ý kiến của Bạn sẽ không xuất hiện ngay lập tức. RFA không chịu trách nhiệm về nội dung các ý kiến. Hãy vui lòng tôn trọng các quan điểm khác biệt cũng như căn cứ vào các dữ kiện của vấn đề.Lê văn Tám nơi gửi Cây xăng Thị-Nghè :

Thiếu nhi khăn đỏ cổ gầy, thắt cổ dân đen bằng nghị quyết.

03/03/2013 16:35

    Reply to this comment

Trở lại bài viết

Xem toàn trang