Nhận xét

Bạn có thể đưa ý kiến của mình vào khung phía dưới. Ý kiến của Bạn sẽ được xem xét trước khi đưa lên trang web, phù hợp với Nguyên tắc sử dụng của RFA. Ý kiến của Bạn sẽ không xuất hiện ngay lập tức. RFA không chịu trách nhiệm về nội dung các ý kiến. Hãy vui lòng tôn trọng các quan điểm khác biệt cũng như căn cứ vào các dữ kiện của vấn đề.

COMMENTS

Anonymous
07/11/2011 02:28

tau cua bon cuop vao trong lanh hai pha hoai ma sao khong bat lai hoac ban bo ma chi phan doi thi con lau chung moi thoi xam lang.bon vc qua so tc,vi chi lo bao ve dang .bon vc thi may trieu sinh linh thanh nien vn de danh phap danh my cho bon trung cong de lot duong cho bon trung cong xam lang vn ngay nay, the ma ngu dan den do mo mieng ra la biet on tau cong,thang Dangtieubinh bat may thang vc phai biet on trung cong,do la luan dieu xo la ba que,chinh trungcong phai biet on vc moi dung.

Xem toàn trang