Bội chi ngân sách bốn tháng đầu năm

RFA
2016-05-13
Share
000_95440.jpg Người lao động ngồi chờ việc trên một con đường ở Hà Nội vào ngày 28 tháng 3 năm 2016.
AFP photo

Việt Nam báo cáo bội chi ngân sách gần 54 ngàn tỷ đồng trong bốn tháng đầu của năm 2016.

Bộ Tài chính ngày hôm nay công bố tổng số nguồn chi đã vượt 53 ngàn 600 tỷ đồng và đã trình Thủ tướng chính phủ ban hành chỉ thị về việc tăng cường chỉ đạo điều hành thực hiện các nhiệm vụ tài chính trong năm 2016 và đồng thời kiến nghị các cơ quan trung ương hoàn thành nguồn thu ngân sách nhà nước đã được giao.

Khoản thu cho ngân sách từ nhập khẩu chỉ bằng 22,6% so với dự toán cùng kỳ năm 2015. Dầu thô chỉ đạt được 13 ngàn tỷ giảm gần 50%.

Trong khi đó các khoản chi không những phải giảm cho phù hợp thì lại tăng so với thời gian cùng kỳ. Chi cho trả nợ và viện trợ tăng 4,4% chi cho đầu tư phát triển tăng 3,5% các khoản chi khác như đầu tư xây dựng cơ bản cũng tăng hơn năm ngoái.

Ý kiến (0)

Xem tất cả ý kiến.

Nhận xét

Bạn có thể đưa ý kiến của mình vào khung phía dưới. Ý kiến của Bạn sẽ được xem xét trước khi đưa lên trang web, phù hợp với Nguyên tắc sử dụng của RFA. Ý kiến của Bạn sẽ không xuất hiện ngay lập tức. RFA không chịu trách nhiệm về nội dung các ý kiến. Hãy vui lòng tôn trọng các quan điểm khác biệt cũng như căn cứ vào các dữ kiện của vấn đề.

Xem toàn trang