Hoàn thành Luật Tài nguyên môi trường biển và hải đảo

RFA-02-05-2014
Email
Ý kiến của Bạn
Share
In trang này
Chợ cá ở Quảng Ninh (minh họa)
Chợ cá ở Quảng Ninh (minh họa)
AFP

Chính phủ Vietnam đẩy mạnh việc xây dựng dự thảo Luật Tài nguyên môi trường biển và hải đảo để sớm trình Quốc hội.

Theo ghi nhận của chúng tôi,  một trong các nội dung quan trọng của dự luật là qui định giao hoặc cho thuê khu vực biển, quản lý đảo không có dân cư sinh sống; cũng như vấn đề nhận chìm đổ thải ở khu vực biển.

Được biết dự luật bao gồm 6 mục tiêu, trong đó thể chế hóa quan điểm đường lối, chỉ đạo của đảng Cộng sản, thực hiện quản lý Nhà nước tổng hợp và thống nhất đối với biển, hải đảo thành những qui định rõ ràng, cụ thể và có tính khả thi; cụ thể hóa qui định các điều ước quốc tế liên quan đến khai thác, sử dụng hợp lý tài nguyên và môi trường.

Tổng Cục Biển và Hải đảo Việt Nam được chỉ đạo nhanh chóng tổ chức các diễn đàn thảo luận việc xây dựng dự thảo luật và đưa lên các phương tiện thông tin đại chúng để lấy ý kiến rộng rãi của các chuyên gia.

Xem toàn trang