Chí số giá tiêu dùng tiếp tục tăng cao

Chỉ số giá tiêu dùng CPI, của Việt Nam trong tháng 10 được dự báo tăng 0,36% so với tháng 9.
RFA 24.10.2011
Email
Ý kiến của Bạn
Share
In trang này

Xem toàn trang