Việt Nam sẽ ban hành qui trình cử tri bãi nhiệm đại biểu

RFA-18-03-2015
Email
Ý kiến của Bạn
Share
In trang này
Các đại biểu trong phiên họp quốc hội (minh họa)
Các đại biểu trong phiên họp quốc hội (minh họa)
qdnd.vn

Việt Nam sẽ ban hành qui trình cử tri bãi nhiệm đại biểu quốc hội.

Đó là nghị quyết vừa được Ủy Ban Thường Vụ Quốc Hội  ban hành liên quan đến trình tự cử tri bãi nhiệm đại biểu quốc hội sẽ được bàn thảo ý kiến vào tháng 12 năm 2015 để tiến tới thông qua vào tháng Giêng 2016.

Ông Nguyễn Sinh Hùng, chủ tịch quốc hội, khẳng định qui trình sẽ được ban hành, song lại nhấn mạnh rằng đây là điều đáng lo nhất trong số các văn bản mới trong việc bảo đảm thi hành Luật Tổ Chức Quốc Hội.

Trong khi đó ông Uông Chu Lưu là phó chủ tịch quốc hội thì cho rằng qui trình cử tri bãi nhiệm đại biểu quốc hội này là vấn đề phải cân nhắc kỹ lưỡng và nghị quyết nếu ban hành ngay được thì tốt, không thì đợi đến nhiệm kỳ quốc hội sau cũng được.

Ông Uông Chu Lưu còn nói thêm rằng cử tri có quyền bãi nhiệm đại biểu, nhưng bãi nhiệm ai thì không phải do cử tri quyết định, nói rõ đây là hai vấn đề khác nhau.

Ý kiến (2)
Share

Bần Dân

nơi gửi Bắc Bộ

Nhóm Nguyễn Sinh Hùng chủ tịch quốc hội và Uông Chu Lưu là phó chủ tịch quốc hội đang lo lắng, run sợ mất chiếc ghế NGHỊ GẬT mà họ đang ngồi HỐT ĐÔ LA MỶ

20/03/2015 00:32

Nam

nơi gửi USA

Những tên hề mafia đỏ csvn không còn bịp được ai nữa ở thời đại này.Đã đến lúc toàn dân VN trong và ngoài nước phải vượt qua vô cãm, sợ hải như người ViệtNam đã can đãm ra đi tìm tự do trong cái chết sau 30-4-1975 , dân tộc Ukraine chống độc tài và sinh viên Hồng Kông đòi tự do dân chủ, đứng lên cứu mình, gia đình và Quê Hương VN. Còn csvn bán nước làm chó săn cho tàu khựa, độc tài, gian manh, vô đạo đức, tham nhũng để vinh thân. Dân Tộc VN sẽ mãi mãi làm "nô lệ đỏ" cho bọn csvn và tàu khựa và chờ ngày mất nước VN. FREEDOM IS NOT FREE.Vào youtube nghe Nah với bài "dmcs" là biết tất cả sự gian trá,vô nhân của những tên qủy đỏ nầy(xin lỗi người đọc vì không còn danh từ nàođể nói về cái đám mafia đỏ csvn,cũng như Nah đã dùng).

19/03/2015 00:38

Xem toàn trang