Tất cả các ý kiến của bạn đọc về Việt Nam sẽ ban hành qui trình cử tri bãi nhiệm đại biểu

Bạn có thể đưa ý kiến của mình vào khung phía dưới. Ý kiến của Bạn sẽ được xem xét trước khi đưa lên trang web, phù hợp với Nguyên tắc sử dụng của RFA. Ý kiến của Bạn sẽ không xuất hiện ngay lập tức. RFA không chịu trách nhiệm về nội dung các ý kiến. Hãy vui lòng tôn trọng các quan điểm khác biệt cũng như căn cứ vào các dữ kiện của vấn đề.Bần Dân nơi gửi Bắc Bộ :

Nhóm Nguyễn Sinh Hùng chủ tịch quốc hội và Uông Chu Lưu là phó chủ tịch quốc hội đang lo lắng, run sợ mất chiếc ghế NGHỊ GẬT mà họ đang ngồi HỐT ĐÔ LA MỶ

20/03/2015 00:32

    Reply to this comment

Nam nơi gửi USA :

Những tên hề mafia đỏ csvn không còn bịp được ai nữa ở thời đại này.Đã đến lúc toàn dân VN trong và ngoài nước phải vượt qua vô cãm, sợ hải như người ViệtNam đã can đãm ra đi tìm tự do trong cái chết sau 30-4-1975 , dân tộc Ukraine chống độc tài và sinh viên Hồng Kông đòi tự do dân chủ, đứng lên cứu mình, gia đình và Quê Hương VN. Còn csvn bán nước làm chó săn cho tàu khựa, độc tài, gian manh, vô đạo đức, tham nhũng để vinh thân. Dân Tộc VN sẽ mãi mãi làm "nô lệ đỏ" cho bọn csvn và tàu khựa và chờ ngày mất nước VN. FREEDOM IS NOT FREE.Vào youtube nghe Nah với bài "dmcs" là biết tất cả sự gian trá,vô nhân của những tên qủy đỏ nầy(xin lỗi người đọc vì không còn danh từ nàođể nói về cái đám mafia đỏ csvn,cũng như Nah đã dùng).

19/03/2015 00:38

    Reply to this comment

Trở lại bài viết

Xem toàn trang