Việt Nam hiện đại hóa nông nghiệp

Việt Nam sẽ phát triển một lĩnh vực canh tác hiện đại và bền vững để đảm bảo đảm an ninh lương thực, tăng thu nhập cho nông dân, và đáp ứng nhu cầu trong nước và quốc tế.
RFA 18.04.2012
Email
Ý kiến của Bạn
Share
In trang này

Nội dung này nằm trong kế hoạch phát triển nông nghiệp cho đến năm 2020 và tầm nhìn 2030, đã được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thông qua. Theo đó mục tiêu sản xuất tăng trưởng trung bình từ 2 đến 2,5% mỗi năm.

Theo bản kế hoạch này, trong khi mở rộng thị trường xuất khẩu sang các nước Châu Âu và Trung Đông; thì Nhật Bản, Hoa Kỳ, Trung Quốc và Philippines sẽ vẫn là những thị trường truyền thống của các sản phẩm nông nghiệp Việt Nam.


Xem toàn trang