Tốc độ tăng trưởng kinh tế chỉ đạt 4% trong quý 1

Tốc độ tăng trưởng kinh tế của Việt Nam chỉ đạt 4% trong quý 1 năm 2012. Đây là tỉ lệ thấp nhất trong vòng ba năm kể từ khi chính phủ ưu tiên chống lạm phát.
RFA 03-29-2012
Email
Ý kiến của Bạn
Share
In trang này
Tổng Cục Thống Kê cho biết tốc độ tăng trưởng chậm vì tất cả các ngành và lĩnh vực kinh tế đều gặp khó khăn trong kinh doanh, sản xuất, và tiêu thụ, đặc biệt trong công nghiệp chế biến và sản xuất. Tất cả các hoạt động kinh doanh sản xuất bị ảnh hưởng do lãi suất cao.

Tuy nhiên, Tổng Cục Thống Kê cũng cho biết tốc độ tăng trưởng ở mức 4% là hợp lý khi chính phủ dành ưu tiên để kiềm chế lạm phát. Trong khi đó, các chuyên gia cho rằng cần phải tránh tình trạng phát triển kinh tế chậm cùng với lạm phát cao.

Theo số liệu của Bộ Kế Hoạch và Đầu tư cho đến cuối tháng 3 năm 2012, các doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể tăng 57%. Nguyên nhân của thực trạng này là do tiêu thu chậm, tồn kho tăng cao và lãi suất vẫn ở mức cao.

Xem toàn trang