Chương trình giáo dục đại học Việt Nam còn nhiều hạn chế

Một báo cáo mới đây của Ngân Hàng thế giới về giáo dục đại học các nước Đông Á Thái Bình Dương cho thấy giáo dục đại học Việt Nam còn nhiều hạn chế.
RFA 10.14.2011
Email
Ý kiến của Bạn
Share
In trang này
Ngân hàng thế giới cho biết việc thiếu kỹ năng giao tiếp bằng tiếng Anh của sinh viên mới tốt nghiệp ở Việt Nam chính là yếu kém luôn được các nhà tuyển dụng nhắc tới.
Hệ thống giáo dục đại học của Việt Nam cũng không chú trọng vào nghiên cứu về chất lượng đầy đủ. Kháo sát của World Bank cho thấy những nghiên cứu của các trường đại học Việt Nam còn nhiều hạn chế.
Có không tới 3% các doanh nghiệp muốn hợp tác với các trường đại học hoặc viện nghiên cứu để phát triển sản phẩm. Số giảng viên các trường đại học Việt Nam có trình độ tiến sĩ chưa đến 20% tổng số giảng viên. Công việc chính của những giảng viên này là giảng dạy mà không có nghiên cứu.

Xem toàn trang