Việt Nam đứng thứ 32 thế giới về phổ cập internet

Việt Nam đứng trên một số nước trong khu vực Đông Nam Á như Indonesia, Philippines nhưng đứng sau Malaysia và Singapore.

Một người sử dụng internet trong một quán cà phê ở Hà Nội hôm 15/10/2014.

Việt Nam đứng thứ 32 thế giới về phổ cập internet, theo một báo cáo về chỉ số Internet 2017 do Economist Intelligence Unit công bố.

Báo cáo đánh giá 75 thị trường về sự phổ cập và hữu dụng của Internet. Việt Nam đứng trên một số nước trong khu vực Đông Nam Á như Indonesia, Philippines nhưng đứng sau Malaysia và Singapore.

Trong chỉ số đánh giá về sự phù hợp, Việt Nam đứng thứ 18 do có nội dung tin tức địa phương phong phú.

Tuy nhiên trong chỉ số về sự tiện dụng internet, Việt Nam chỉ đứng thứ 42 do có những hạn chế trong việc hỗ trợ sử dụng internet, chưa có đủ kỹ năng và biện pháp an toàn khi truy cập internet.

Hiện Việt Nam có khoảng hơn 49 triệu người sử dụng internet.