Tất cả các ý kiến của bạn đọc về Việt Nam đứng thứ 32 thế giới về phổ cập internet

Bạn có thể đưa ý kiến của mình vào khung phía dưới. Ý kiến của Bạn sẽ được xem xét trước khi đưa lên trang web, phù hợp với Nguyên tắc sử dụng của RFA. Ý kiến của Bạn sẽ không xuất hiện ngay lập tức. RFA không chịu trách nhiệm về nội dung các ý kiến. Hãy vui lòng tôn trọng các quan điểm khác biệt cũng như căn cứ vào các dữ kiện của vấn đề.XXX nơi gửi Paris :

Việt Nam phổ cập Internet rộng khắp? Hạng 32 thế giới? Tôi không hiểu người ta thống kê sắp xếp kiểu gì. Tôi về Saigon ở khách sạn hạng khá, mở laptop coi tin tức thế giới: trang VOA, trang BBC, trang RFI đều bị chặn hết. Vậy thì chỉ còn có nước coi báo Việt, mà trang nào trang nấy toàn tin chân dài, chân ngắn, đâm chém, trộm cướp, "chuyện ấy",...không hiểu người ta muốn dân đàng hoàng tử tế coi cái gì?

07/03/2017 14:07

    Reply to this comment

Trở lại bài viết

Xem toàn trang