Một người Singapore làm việc bằng 23 người Việt Nam

RFA
2016-12-29
Email
Ý kiến của Bạn
Share
In trang này
Một hội chợ việc làm ở Hà Nội.
Một hội chợ việc làm ở Hà Nội.
AFP photo

Năng suất lao động toàn nền kinh tế Việt Nam năm 2016 ước tính tăng 5,31% so với năm 2015. Tổng cục thống kê Việt Nam cho biết tin này hôm qua.

Năng suất lao động xã hội được tính theo GDP bình quân 1 lao động từ 15 tuổi trở lên của toàn nền kinh tế trong năm qua tính theo giá hiện hành ước đạt 84 triệu 500 ngàn động một người, tương đương 3,853 đô la.

Năng suất lao động bình quân trong khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản đạt mức thấp nhất trong các khu vực kinh tế ở mức 32 triệu 900 ngàn đồng một người. Năng suât này ở khu vực công nghiệp và xây dựng là 112 triệu đồng.

Tổng cục thống kê đánh giá năng suất lao động của người Việt Nam tăng đều trong các năm qua tính từ năm 2011 đến nay nhung vẫn ở mức thấp so với một số nước trong khu vực. Theo báo cáo của Tổng cục Thống kê, năng suất lao động của người Việt Nam chỉ bằng 4,4% của Singapore. Tức là, mỗi người Singapore làm việc có năng suất bằng 23 người Việt Nam. Năng suất lao động của người Việt chỉ bằng 17,4% của Malaysia, 35,2% của Thái lan và 48,5% của Philippines.

Ý kiến (1)
Share

Người Việt Tự Do

nơi gửi Hải Ngoại

Người Singapore làm việc đến đâu, họ được hưởng công lao động đến đó. Còn lao động Việt Nam phải nuôi bộ máy báo cô đảng cướp sạch tại Việt Nam, ĐCSVN, ngang qua các nhóm lợi ích do các hán nô thái thú hèn với giặc ác với dân. Do đó công lao động chỉ còn lại một ít, chỉ bằng 1/ 23 công lao động người Singapore. Bộ máy côn an của ĐCSVN đi cưởng chế đất tức phá hoại kinh tế tức GDP đã mất đi một phần. Như vậy nếu không phá hoại kinh tế thì là gì? Tóm lại ai phá hoại kinh tế đảng cướp sạch tại Việt Nam, nói tắt (đánh vần) theo hán nô thái thú "Ma Dzê in Việt Nam" nờ xờ phờ tức đờ cờ sờ vờ. ( Ai biết Anh xin đừng đánh vần Nờ xờ phờ thành "phờ ... u cờ kờ" )

31/12/2016 15:25

Xem toàn trang