Tất cả các ý kiến của bạn đọc về Một người Singapore làm việc bằng 23 người Việt Nam

Bạn có thể đưa ý kiến của mình vào khung phía dưới. Ý kiến của Bạn sẽ được xem xét trước khi đưa lên trang web, phù hợp với Nguyên tắc sử dụng của RFA. Ý kiến của Bạn sẽ không xuất hiện ngay lập tức. RFA không chịu trách nhiệm về nội dung các ý kiến. Hãy vui lòng tôn trọng các quan điểm khác biệt cũng như căn cứ vào các dữ kiện của vấn đề.Người Việt Tự Do nơi gửi Hải Ngoại :

Người Singapore làm việc đến đâu, họ được hưởng công lao động đến đó. Còn lao động Việt Nam phải nuôi bộ máy báo cô đảng cướp sạch tại Việt Nam, ĐCSVN, ngang qua các nhóm lợi ích do các hán nô thái thú hèn với giặc ác với dân. Do đó công lao động chỉ còn lại một ít, chỉ bằng 1/ 23 công lao động người Singapore. Bộ máy côn an của ĐCSVN đi cưởng chế đất tức phá hoại kinh tế tức GDP đã mất đi một phần. Như vậy nếu không phá hoại kinh tế thì là gì? Tóm lại ai phá hoại kinh tế đảng cướp sạch tại Việt Nam, nói tắt (đánh vần) theo hán nô thái thú "Ma Dzê in Việt Nam" nờ xờ phờ tức đờ cờ sờ vờ. ( Ai biết Anh xin đừng đánh vần Nờ xờ phờ thành "phờ ... u cờ kờ" )

31/12/2016 15:25

    Reply to this comment

Trở lại bài viết

Xem toàn trang