Việt - Lào ký hợp tác về truyền thông

Hôm qua, bộ trưởng Bộ Thông tin Truyền thông Việt Nam, Nguyễn Bắc Sơn và bộ trưởng Bộ Bưu chính Viễn Thông Lào, Hiem Phomachanh ký kết thỏa thuận hợp tác trong năm năm tới về truyền thông, thông tin.
RFA 17.10.2011
Email
Ý kiến của Bạn
Share
In trang này

Thông tấn xã Việt Nam loan tin này hôm qua, cho biết nội dung của thỏa thuận đó là hai phía ‘tiếp tục trao đổi thông tin, kinh nghiệm và quan điểm trong kế hoạch phát triển bưu chính, viễn thông; tăng cường hợp tác trong việc xây dựng luật, lập qui hoạch và xây dựng các chính sách quản lý liên quan’.

Chuyến làm việc tại Lào của Bộ Thông Tin- Truyền thông Việt Nam do ông bộ trưởng Nguyễn Bắc Sơn dẫn đầu kéo dài từ ngày 15 đến ngày hôm nay 18 tháng 10.

Trong khi đó, một phái đoàn cán bộ chính trị cao cấp quân đội Việt Nam do trung tướng Ngô Xuân Lịch dẫ nđầu hôm qua cũng tiếp kiến với ông Bunnhang Volachit, thường trực ban bí thư đảng cộng sản Lào.

Xem toàn trang