Nhận xét

Bạn có thể đưa ý kiến của mình vào khung phía dưới. Ý kiến của Bạn sẽ được xem xét trước khi đưa lên trang web, phù hợp với Nguyên tắc sử dụng của RFA. Ý kiến của Bạn sẽ không xuất hiện ngay lập tức. RFA không chịu trách nhiệm về nội dung các ý kiến. Hãy vui lòng tôn trọng các quan điểm khác biệt cũng như căn cứ vào các dữ kiện của vấn đề.

COMMENTS

Kiên Cường
22/10/2021 10:05

VN bị vòng kim cô của hội nghị Thành Đô và ý thức hệ với TQ trói chặt, không động đậy gì được. VN đang nằm trên thớt của TQ, nên không dám ngo ngoe gì!

Xem toàn trang