Nhận xét

Bạn có thể đưa ý kiến của mình vào khung phía dưới. Ý kiến của Bạn sẽ được xem xét trước khi đưa lên trang web, phù hợp với Nguyên tắc sử dụng của RFA. Ý kiến của Bạn sẽ không xuất hiện ngay lập tức. RFA không chịu trách nhiệm về nội dung các ý kiến. Hãy vui lòng tôn trọng các quan điểm khác biệt cũng như căn cứ vào các dữ kiện của vấn đề.

COMMENTS

Văn Rắc
03/10/2021 11:39

Lấy tiền đâu mà chi ? Chủ tịch nước phải sang Mỹ xin Việt kiều viện trợ !

Duy Hữu, USA
04/10/2021 10:08

Danh chính, ngôn thuận.
Danh bất chính, ngôn bất thuận, hành bất lương.

Danh ..." Quốc hội Việt Nam "... bất chính,
không phải là Quốc hội của Nhân dân Việt Nam, không do Nhân dân tự do chọn lựa, không vì quyền lợi chính đáng của Nhân dân Việt Nam.

Ngôn... của Quốc hội Việt Cộng... bất thuận,
chỉ là Quốc hội của đảng viên Việt Cộng, do đảng viên Việt Cộng độc quyền bầu ra, vì đặc quyền, đặc lợi của đảng viên Việt Cộng.

Hành... của Quốc hội Búa Liềm... bất lương.
chỉ là Quốc hội của Đảng Búa Lìêm, do Đảng Búa Liềm độc quyền chỉ đạo thu thuế, chi dùng tiền thúê của nhân dân Việt Nam, chỉ vì quyền lợi bất chính, bất minh... bất công, bất nhân, bất lương của Đảng, đảng trưởng, đảng viên, cán bộ, tướng tá công an, quân đội và bọn con buôn,
tài phiệt Búa Liêm, của Búa Liềm, do Búa Liềm, vì Búa Liềm.

Thể chế, chế độ Đảng là Nhà nước, Nhà nước là Đảng, độc đảng, đồc tài, độc đoán, độc tôn, độc trị và độc quyền kiên trì đường lối " cắt mạng " xã hội chủ nghĩa Búa Liềm với các chiêu bài...

" Đảng viên đi trước, làng nước theo sau ", " Đảng viên đứng trước, làng nước đứng sau ",
" Đảng viên ăn trước, làng nước ăn sau ", " Đảng viên no trước, làng nước đói sau ".
" Đảng viên sống trước, làng nước chết sau ", " Sống chết mặc bay, tiền thầy bỏ túi ", " Chết sống mặc dân, tiền đảng nhét túi ".

Đồng bào Việt Nam, khắp nơi, khắp nước, khắp thế giới, đồng tâm, đồng lòng, đồng hành, đồng thanh
Đứng lên đáp lời sông núi... Đứng Lên, Lên Tiếng.... Stand Up, Speak Out...
Trường kỳ đấu tranh nhân dân bất tuân, bất bạo động đòi hỏi các quyền và các quyền lợi chính đáng, chính danh, chính nghĩa của toàn dân.

Ý Dân là ý Trời, ý Phật, ý Chúa !
Ý Trời, ý Phật, ý Chúa là ý Nhân dân Việt Nam !

Tự do, Công bình, Bác ái, Từ bi... Công lý, Công bằng, Công tâm.... Tự do, Dân chủ ... Dân quyền, Nhân quyền cho toàn dân, dân tộc Việt Nam.

Xem toàn trang