Nợ công Việt Nam có thể tăng bằng 95% GDP

RFA 23.11.2013
Email
Ý kiến của Bạn
Share
In trang này
Trụ sở Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Hà Nội
Trụ sở Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Hà Nội
RFA photo

Nhóm tư vấn chính sách vĩ mô thuộc Ủy ban kinh tế Quốc hội vừa đưa ra một bản báo cáo cho biết tính đến năm 2012 tổng nợ công của Việt Nam chiếm khoảng 54,4% GDP. Tuy nhiên nếu tính cả khoản nợ nước ngoài của khu vực doanh nghiệp nhà nước không được chính phủ bảo lãnh thì nợ công Việt Nam có thể lên tới 95% GDP.

Những món nợ công của doanh nghiệp nhà nước bao gồm nợ trong hệ thống ngân hàng, nợ bằng trái phiếu trong nước.

Theo nhóm tư vấn thì số nợ này đã vượt rất xa ngưỡng an toàn có thể chấp nhận do đó đe dọa trực tiếp tới tính bền vững của nợ công Việt Nam.

Mặc dù trên nguyên tắc thì những món nợ này ngoài tầm trách nhiệm của quốc gia, tuy nhiên vụ án Vinashin cho thấy do chính phủ bảo lãnh nợ cho tập đoàn này nên bây giờ phải chịu món nợ 600 triệu đô la vay nước ngoài và 12 ngàn tỉ đồng nợ đáo hạn trong nước.

Xem toàn trang